دانلود آهنگ دچارم کن به اشک عاشقونه محمد علیزاده

دانلود آهنگ دچارم کن به اشک عاشقونه محمد علیزاده
https://bamiseda.ir/?p=7518
تو اینجایی درست نزدیک شونم تو هر کاری کنی تر میشه گونم

شکستم بس که دلها رو شکستم بریدم بس که با غیر تو بستم

تو دوسم داری و اهلی نمیشم یه عمره عاشق لیلی نمیشم

دچارم کن به اشک عاشقونه بگیر دستامو برگردون به خونه

مثه من پر از اشتباه مضطرب زیر نور ماه هیچ کس و اینجوری نخواه