نفوذ سیاسی فروشندگان سلاح (NRA) در انتخابات آمریکا

ایالات متحده آمریکا که خود را محافظ حقوق بشر در جهان می پروراند ولیکن توانایی حفظ امنیت مردم خود را ندارد.
قانون حمل سلاح تهدید کننده حقق بشر و امنیت تمامی آمریکایی هاست و به دردی غیر قابل درمان تبدیل شده است.
ایالات متحده با داشتن ۳۹۳ میلیون قبضه اسلحه ضعیف ترین قانون حمل اسلحه در جهان را دارد و احتمال اینکه یک آمریکایی قربانی تیراندازی با سلاح شود۲۵برابر یک فرد دیگر در جهان است و تقریبا تمام آمریکایی ها در عمرشان دست کم یک بار قربانی خشونت ناشی از اسلحه خواهند شد.
انجمن ملی اسلحه یاNRA بزرگترین سازمان دارندگان اسلحه و یک گروه قدرتمند در آمریکا به حساب می آید که با داشتن پنج میلیون عضو دارای بودجه بسیار هنگفتی می باشد و همین بودجه و ثروت عامل نفوذ آنها در سیاست می باشد که امنیت مردم آمریکا را به خطر انداخته است.