شکستگی هیپ و تعویض مفصل ران

شکستگی هیپ یا مفصل ران در چه مواردی نیاز به جراحی تعویض مفصل دارد. شکستگی هیپ یا مفصل ران را چه موقع باید توتال هیپ آرتروپلاستی کرد و در چه مواردی باید از جراحی همی آرتروپلاستی یا تنها تعویض سر استخوان ران استفاده کرد.