وسایل مورد نیاز برای پیاده روی اربعین

مهم‌ترین وسایل مورد نیاز پیاده روی اربعین
سفر عراق در ایام اربعین با هر سفر دیگری متفاوت است. نوع رفتن و بازگشت به کشور به کنار، برای همراه بردن لوازم یک مسافر اربعینی باید دقت کرد که حداقل‌ها و مفیدترها را برداشت.