آموزش تمرینات NLP

کاربرد روش ان ال پی nlp
سجاد زمانی بعنوان بهترین استاد ان ال پی در این ویدئو به آموزش تمرینات nlp و کاربرد آن می پردازد.
https://sajadzamani.com/
ثبت نام دوره های بین المللی و مدرک مستری