گفتگو با مهندس نوری با موضوع خرید چوب نجاری | فرآوری و فروش چوب نجاری

در این لایو میزبان مهندس نوری بودیم که فعال در فرآوری و فروش چوب برای نجاری و هنرهای چوبی هستند.
در این لایو جذاب برش چوب، تبدیل و فرآوری چوب، انواع چوب، قیمت گذاری چوب، خشک کردن چوب و ... را به گفتگو نشستیم.
پیچ کاری مهندس نوری :

https://www.instagram.com/nooriwoodstore/

سپاس از مهندس نوری عزیر بابت حضور در این لایو جذاب
اینستاگرام آیچوب:
https://www.instagram.com/ichoob.ir/