کاشت و پرورش اسفناج در خانه

در این فیلم چگونگی کاشت و پرورش اسفناج در خانه طی فقط 12 روز آموزش داده می شود.
مجموعه گل و گیاه ظرافت ارائه دهنده انواع نهاده‌های کشاورزی مانند انواع بذرها، کودها، سموم، محصولات، خدمات و آموزش‌های کشاورزی می‌باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://zerafat.com مراجعه فرمایید.