خرید موکاپات برقی

نحوه کار با موکاپات برقی برند رومانتیک که بسیار راحت میباشد. موکاپات به لوازم جانبی قهوه مانند تمپر و لولر، پرتافیلتر، پیچر، سبد پرتافیلتر،... احتیاج ندارد. برای خرید اینترنتی به نشانی https://qahveh.com مراجعه کنید.