کتاب صوتی دقیقا چه بگویید - فیل جونز

فیل جونز به طور تخصصی در زمینه آموزش فروشندگان فعالیت دارد . او در کتاب پر فروش خود به نام دقیقا چه بگویید نکته جالبی را مطرح می کند .
به عقیده جونز، اغلب، چیزی که باعث می شود تا مشتریان، شما را به فروشنده دیگری ترجیح بدهند وابسته به مهارتی در خود شماست . مهارت اینکه دقیقا:

به مشتری چه بگویید
چه موقع بگویید
چگونه بگویید

او فهرستی از کلمات حادویی را بیان می کند که مستقیم روی ناخودآگاه مخاطبان تاثیر می گذارند و آنها را ترغیب به اقدام به عمل می کنند. در نتیجه شما مزیتی برای برتر بودن نسبت به رقبا در اختیار خواهید داشت.

این کتاب به صورت کاربردی تاکتیک هایی را همراه با مثال هایی برای قابل فهم تر شدن مفاهیم خدمتتان عرضه می کند.

با صدای : حامد بیطرفان
مدت : 1ساعت و 49 دقیقه

ما سه عنوان دیگر از فیل جونز را هم برای شما عزیزان آماده کرده ایم.
لینک خرید:
https://b2n.ir/PhJExactlyWhatToSay
خرید سایر آثار و کتابها و ویدیوهای ما در زمینه های:
کسب و کار و موفقیت
روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com