بررسی پکیج زمینی Floor Standing Heating Package

انواع پکیج دیواری و زمینی
• انواع پکیج از نظر موقعیت نصب به دو نوع دیواری و زمینی تقسیم بندی می شوند
• انواع پکیج از نظر نوع ساخت مصرفی به پنج دسته 1-گاز مایع 2- گاز شهری 3- گازوئیل 4- دوگانه سوز 5- پکیج برقی تقسیم می شوند .
که نوع دیواری پکیج از سه نوع 1-گاز مایع 2-گاز شهری 3-پکیج برقی می تواند باشد و نوع پکیج زمینی می تواند جزء هرکدام از تقسیم بندی پنج گانه باشد.
• انواع پکیج دیواری و یا زمینی می تواند از نوع چگالشی و یا غیر چگالشی باشند . پکیج چگالشی از گاز خروجی محصولات احتراق (اگزاست یا همان دود کش) برای پیش گرمایش آب ورودی استفاده می کند. که این مورد تاثیر به سزایی در راندمان پکیج گرمایشی و همچنین پایین آوردن دمای دودکش ،کمتر شدن مصرف سوخت و طول عمر دستگاه خواهد شد .
• انواع پکیج دیوار یا زمینی از نظر نوع مشعل به دو دسته با مشعل اتمسفریک و بدون مشعل (در واقع جهت بهره برداری باید از مشعل های بدون فن یا فن دار اکسترنال استفاده گردد)تقسیم می شود. انواع پکیج دیواری با مشعل اتمسفریک هستند و پکیج های زمینی تا ظرفیت 170.000 وات می توانند از نوع مشعل دار اتمسفریک باشند و بالاتر از این ظرفیت تماماً نیازمندمشعل جداگانه هستند.