آموزش ماهیگیری در رودخانه

پکیج آموزش ورزش های آبی به آموزش ماهیگیری می پردازد که دربردارنده مواردی است که هر فرد باید قبل از آموزش ماهیگیری یاد بگبرد. آموزش ماهیگیری دارای نکات بسیار ی است که افراد باید به آنها توجه کنند تا بتوانند به راحتی ماهی صید کنند.
برای خرید ومشاوره رایگان : 28423118-021 و 8-09130919446
آدرس وبگاه ما : www.118file.com