سرنوشت انسان

سرنوشت هر كس از روز نخست، بدون اطلاع و حضور او، از طرف خداوند تعیین شده ، بنابراین هر كس با سرنوشت معینی از مادر متولد می شود كه قابل دگرگونی نیست هر انسانی نصیب و قسمتی دارد كه ناچار باید به آن برسد.
برای دسترسی به مقالات ، ویدئو ها و پادکست های بیشتر به وب سایت ما سر بزنید.
www.BazarAcademy.ir
آکادمی بازار - مرجع موفقیت ایران