آماده سازی مدارس قطر

در این ویدئو آماده سازی مدارس قطر برای شروع کلاس‌ها را تماشا کنید.