اسکولیوزیس یا انحراف جانبی ستون مهره‌ها

جراحی اسکولیوزیس یکی از سخت ترین و پیچیده ترین جراحی های ستون فقرات است که به صورت تیمی و با هدایت مانیتورینگ عصبی انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت دکتر محسن القاسی (dralghasi.com) مراجعه کنید.