بازسازی مساجد مسلمانان چین توسط دولت این کشور

همراه با توسعه شهرها و روستاها در شین جیانگ، دولت منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ با توجه به نیاز مسلمانان و بر اساس برنامه ریزی شهری و روستایی، مساجد جدیدی ساخته و برخی از مساجد را تعمیر و بهسازی کرده است.