پروژه پارکینگ شیشه ای پنجره شهر بابل

پروژه پارکینگ شیشه ای پنجره شهر بابل
سقف شیشه ای پارکینگ ترکیبی از سازه فلزی مستحکم با پوشش شیشه های سکوریت شده و مقاوم شده با طرح و ابعاد محاسبه شده می باشد. امروزه پیشرفت دانش مهندسی شیشه در کنار خواص مکانیکی و سازه ای شیشه های لمینت و سکوریت، موجب طراحی سازه های تمام شیشه ای خاص مانند سقف شیشه ای شده است.

برای مشاهده دیگر پروژه‌های اجرایی مجموعه پنجره شهر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://panjereshahr.com/project/