دستگاه اتوماتیک نگین زن

محصولات صنعتی پالس کو
دستگاه نگین زن چند قالبه مناسب برای صنایع نساجی و بافندگی
این دستگاه ها قادر به نصب انواع طرح های برجسته بر روی انواع مختلف پارچه و البسه هستند
شماره های تماس:
0915314003705138849952
دستگاه اورگان با تکنولوژی ژاپن