آموزش ساخت کود مایع گاوی

مجموعه گل و گیاه ظرافت ارائه دهنده انواع نهاده‌های کشاورزی مانند انواع بذرها، کودها، سموم، محصولات، خدمات و آموزش‌های کشاورزی می‌باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://zerafat.com مراجعه فرمایید.
انسان از همان مراحل نخستین کشاورزی از فضولات دامی به عنوان یک کود طبیعی اصلاح بافت و ساختار خاک، تغذیه گیاهان و بهبود دهنده رشد استفاده کرده است. کود حیوانی بر خلاف کودهای شیمیایی اثرات یک طرفه نمی باشد. کود حیوانی از یک طرف به تامین موادد غذایی موردنیاز کمک می کند و از سوی دیگر باعث بهبود خواص فیزیکی خاک می شود. در مقایسه با کود گوسفندی و مرغی، درصد ازت کود گاوی بیشتر آنها بوده و علاوه بر این گاوها مقدار زیادی علف می خورند که آنها را به خوبی جویده و آسیاب می کنند. همچنین سیستم گوارش گاو کارایی بیشتری نسبت به اسب،گوسفند و مرغ در هضم غذا دارد. در نتیجه کود گاوی حاوی دانه های علف های هرز کمتری است. همچنین پوسیدگی کود گاوی باعث کاهش بذر علف های هرز و آلودگی به بیماری ها و حشرات می شود. در این فیلم نحوه تهیه یک کود مایع طبیعی گاوی آموزش داده می‌شود.