رمز ارز چیست؟

رمز ارز در واقع یک نوع پول است اما با ماهیت متفاوت. ارز دیجیتال روی بستر بلاکچین و به صورت غیر متمرکز فعالیت می کند. نحوه انتقال و ذخیره رمز ارز، دوره جامع آموزش ارز های دیجیتال ارز دیجیتال الکترونیکی است و مبنای صفر و یکی دارد.
غیر متمرکز بودن رمز ارز دوره جامع آموزش سرمایه گذاری و اقتصاد یعنی این که برای خرید و فروش این ارزها نیازی به واسطه نیست و این انتقال بصورت الکترونیکی و بدون واسطه صورت می گیرد.
برای اینکه انتقال رمز ارز بصورت غیر متمرکز باشد از سیستم رمز نگاری در ان استفاده می شود.

( https://mahanmcc.com/arz-digital/ )