قیمت فیلترشنی پرورش ماهی

محاسبه قیمت دستگاه سختی گیر پارامتری است وابسته به عمودی یا افقی بودن دستگاه ، تحت فشار یا ثقلی بودن فرآیند عملیات،کند یا تند بودن مکانیزم عملیات درون فیلتر و ...
با توجه به تخصصی بودن عملیات محاسبه ظرفیت فیلترهای شنی پیشنهاد می شود برای استعلام قیمت و دریافت لیست قیمت بروز فیلتر شنی با همکاران ما در واحد فنی و واحد فروش مخزن سازه تماس بگیرید.
"فیلترشنی پرورش ماهی"
شماره تماس شرکت 02165570363