بدون تو خونه شبیه زندونه میلاد فرهودی

متن آهنگ بگو هنوز هستی میلاد فرهودی

بگو هنوز هستی بگو که اینجایی / بهم بتاب از شب فانوس دریایی ♬♬
به من که تاریکم بی تکیه گاه و سرد / فاصله رو بشکن بازم به من برگرد ♫♫


" آهنگ بدون تو خونه شبیه زندونه"