جنگ - War.2007

جنگ - War.2007 - یک مامور اف بی آی به نام جک کرافورد ( جیسون استاتهام ) به دنبال انتقام از قاتلی مرموز و شناخته شده به نام “روگ” ، کسی که همکارش را به قتل رسانده است ، هست. اما… - Gap.im/nama66