مفهوم اثر پی دلتا (p-delta) در ساختمان و نحوه محاسبه و اعمال آن

مفهوم اثر پی دلتا (p-delta) در ساختمان: محاسبه و اعمال اثر پی دلتا و ضوابط آن در استاندارد 2800، محاسبه شاخص پایداری سازه و پاسخ به سوالاتی نظیر آیا همیشه باید اثر پی- دلتا را لحاظ کنیم؟ چه زمانی باید اثر پی دلتا را در سازه لحاظ کنیم؟ و ...
برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/apr26