کدام افراد باید از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند؟

هاشمیان، فوق تخصص ریه گفت: افراد پرخطر باید از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند و لزومی ندارد که همه افراد واکسن بزنند.