نازل کولینگ تاور

عملکرد نازل برج خنک کننده در یک نگاه
آب گرم از قسمت فلنچ ورودی وارد سیستم پاشش آب نازل، شامل لوله هایی که اب گرم را در قسمتهای مختلف پاشش می‌کند. http://dama-mehr.ir/fa/page/30 نازل ها در فواصل معین از هم نصب شده و آب پس از ورود به نازل با گرفتن تنش و طلاتم به دلیل تفاوت سایز ورود و خروج، آب با فشار بر روی پکینگ ها پاشش می‌یابد.بهترین راندمان نازل زمانی است که سطوح خنک کاری به طور کامل توسط نازلها خیس شوند. در واقع یک نازل در کولینگ تاور مکعبی فایبرگلاس وظیفه اصلی هدر و توزیع کننده آب را بر روی پوشالها بر عهده دارد.