فیلم آموزش تری دی مکس - قسمت ششم

در این قسمت از آموزش تری دی مکس آریا تهران در این قسمت شما با نحوه ساخت پنجره سه بعدی در تری دی مکس با استفاده از استاندارد های موجو در آن آشنا می شوید.

مشاهده بیشتر: فیلم آموزش تری دی مکس رایگان