نمی گویم نترس بترس و اقدام کن

#استاد_معظمی را می‌توان یکی از خاص ترین اساتید موفقیت ایران دانست. شباهت چهره و تیپ زیادی هم با رابرت دنیرو دارد.⁣
بسیاری از برگزارکنندگان و اساتید خود را مدیون او می داند چون زمانی که علیرضا آزمندیان سمینار های ۵ هزار تومانی برگزار می‌کرد او شروع به تدریس دوره های میلیونی کرد و قیمت آموزش را در ایران متعادل کرد. معظمی در کانادا زندگی می کرده و می کند و می گوید چند مدرک معتبر دانشگاهی دارد ولی هیچگاه نگفته این مدارک چیست و هرگاه از او سوال می شود مدرک شما چیست می‌گوید “خواندن و نوشتن” او معتقد است #خوشبختی را باید یاد گرفت حتی از انسان بی‌سواد .⁣