یک بازی ساده که میتوانید در دوران قرنطینه با کودکان انجام دهید

بچه ها نیاز به تفریح دارند ولی با شرایط پیش آمده که نمیشه بیرون رفت .
میشه تو خونه یک سری بازی انجام داد که هم حوصله مون سر نره هم اینکه تجربه یک بازی جالب در کنار خانواده داریم .
#هیجان_در_خانه #تفریح #در_خانه_بمانیم

Www.creative-mind.ir