دفع علف های هرز از مزرعه گندم و جو با علف کش آکسیال یا پینوکسادن

آکسیال، علف کش تولید شرکت سینجنتا در کشور سوئیس است. این علف کش پس از مدت کوتاهی منجر به پوسیدگی در گره ها و قسمت های روینده علف های هرزی نظیر یولاف، علف خونی، چچم و دم روباهی شده و همچنین برگ های جوان آن نکروزه و زرد می شوند. این علف کش را در مزارع گندم و جو مورد استفاده قرار می دهند. برای داشتن مزرعه های گندم و یا جو، بدون علف های هرز در آن ها، آکسیال را خریداری کنید. خرید آکسیال فقط با یک تماس: 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com