پسران بوفالو - Buffalo Boys 2018

سینمایی - پسران بوفالو - Buffalo Boys 2018 - دو برادر تبعیدی که در دشت های غرب وحشی آمریکا بزرگ شده اند به خانه حقیقی خود باز می گردند تا راز گذشته شان را کشف کنند و هم چنین انتقام مرگ والدین شان را بگیرند و… - Gap.im/nama66