22 - ساخت جداول با Migration ها

بعد از آشنایی با مایگریشن در جلسه گذشته در این جلسه قصد دارم با استفاده از مایگریشن لاراول جداولی را پیاده‌سازی کنم تا شما بیشتر با آن‌ها آشنا شوید.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید.
https://LaravelLearn.ir