با قارچ کش سلو | CELLO آفات مزارع گندم را ناکار کنید

سفیدک پودری، زنگ زرد، زنگ قهوه ای، زنگ تاج، لکه ی برگ و بیماری های خوشه؛ هیچ کدام در برابر ضد قارچ قوی سلو یارای مقاومت ندارند. اما برای دریافت بهترین نتیجه در هر یک از بیماری های ذکر شده، بهتر است سم پاشی با سلو را به محض مشاهده اولین علائم بیماری آغاز نمایید. اطلاعات تکمیلی در ارتباط با فاصله زمانی بین سم پاشی ها و دوز دارویی مورد نیاز را می توانید در سایت www.ariasabz.com مشاهده کنید. برای سفارش سلو با شماره های 09149643764 – 09146740450 تماس حاصل نمایید.