اولین جلسه دادگاه تخلفات یک شرکت دارویی

گزارشی از نخستین جلسه رسیدگی به تخلفات یک شرکت دارویی را در ادامه مشاهده می‌کنید.