پنج روش استخراج داده های منحصر به فرد در اکسل (Unique Record)

هزاران دقیقه ویدیوی آموزشی تخصصی و پیشرفته در سایت هدف آموزش مشاهده نمایید:
https://hadafeamoozesh.com
در این آموزش سعی داریم 5 روش مهم و کاربردی استخراج داده های منحصر به فرد در اکسل را بررسی کنیم.
استخراج داده های منحصر به فرد در اکسل با استفاده از Pivot Table
استخراج داده های منحصر به فرد در اکسل با استفاده از Advanced Filter
روش سوم و روش چهارم و پنجم استخراج داده های منحصر به فرد در اکسل به همراه 2 روش قبل در ویدئو به طور کامل شرح داده شده است.