همتی از مردم عذرخواهی کرد

همتی در گفتگویش از فشار اقتصادی که مردم را آزار داده است عذر خواهی کرد وی افزود از گرانی ها بیخبر نیست و قیمت های اقلام را جویا میشود.
هم چنین نوبخت گفت :در تلاشیم که شرمنده مردم نشویم !