کلیپ فوق العاده غمگین، احساسی و دردناک

آدمها باید تا زنده هستند قدر همدیگه رو بدونند بخصوص احترام و کمک به پدر و مادرها،افراد مسن که در بستر بیماری هستند
زنده را باید به فریادش رسید تا زنده است..