صحنه تیک آف هواپیمای مسافربری

فیلمی دیدنی از لحظه تیک آف هواپیمای مسافربری از داخل کابین خلبان تهیه شده است که در ادامه مشاهده خواهید کرد.