آموزش تابع نمایی و لگاریتم ریاضی تجربی-راز برنده ها-استاد افشار

دی وی دی های آموزشی با تدریس مهندس افشار دبیر با سابقه و طراح آزمون های کنکور در ایران
مولف بیش از 50 عنوان کتاب کمک درسی و تست
طراح ازمون های قلم چی و...
مدرس دی وی دی های آموزشی نشر های برتر کشور
در فیلم های آموزشی مهندس افشار به تدریس کامل و خط به خط کتاب درسی پرداخته شده است.تمرینات کتاب درسی برای داوطلبان حل می شود.همچنین نکات نا مفهوم و رمز گونه های کتاب درسی در طی تدریس کالبد شکافی می شود.
نکات تستی و کنکوری در لا به لای تدریس بیان شده و همچنین تست های کنکور سال های گذشته و آزمون های آزمایشی حل می شود.
*دانلود دی وی دی ریاضی تجربی*
*دانلود سی دی ریاضی تجربی*