آهنگ ای فلک با من بساز علی پلکان و علی بیرانوند

آهنگ ای فلک با من بساز علی پلکان و علی بیرانوند
https://bamiseda.ir/?p=21650
ای فلک با من بساز که حال من خراوه
زخم عشقه ری دلم یه عمره که عذاوه
هرکی سمت من اومه دلش جایی هنی بی
سرنوشت ای دلم با غم که زیر