حضور سرزده حجت الاسلام رئیسی در اسکله بندرعباس

حضور سرزده حجت الاسلام رئیسی در اسکله بندرعباس