بخیه زدن در جراحی دندان

در روش های مختلف بخیه زدن در جراحی دندان هر روش کار خاصی انجام می دهد . بسته به تشخیص دندانپزشک در جراحی لثهبخیه خاص آن زده میشود.
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658
www.dencareclinic.com