ایرج حریرچی: آمار حقیقی جان‌ باختگان ‎کرونا دوبرابر آمار رسمی است

حریرچی : آمار حقیقی جان‌باختگان روزانه ‎کرونا دوبرابر آمار رسمی است که هر روز اعلام می‌شود!