میامی هیت - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۲۱ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم میامی هیت - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۲۱ فوریه ۲۰۱۹