مسابقه 1452- یکشنبه 28 بهمن

معنای آیه (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) کدام گزینه است؟
1-پس چرا آنان ایمان نمی آورند
2-پس آنها ایمان نمی آورند
آسونه، تو هم میتونی
پاسخ مورد نظرتان را تا ساعت ۲۴ امروز به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۴۵۲ ارسال کنید ویا از طریق لینک
http://qurantv.ir/besharat
ثبت ودر قرعه کشی شرکت کنید.
کمیته اطلاع‌رسانی طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت۱۴۵۲
https://sapp.ir/qtvirib