امیدی تازه برای درمان کروناویروس

همه ی ما می دونیم که این روزا کرونا دیگه بخشی از زندگیمون شده و روزی نیست که از کرونا و اخبار خوب و بدش نشنویم. منظور از اخبار خوب یعنی افزایش پیشرفت در تولید واکسن و اخبار بد متاسفانه آمار درگیر شدن هم وطنهامون و بدتر از اون از دست دادنشون هست...پس به نفع همه است که تا می تونیم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم و به توصیه های معتبر پزشکی عمل کنیم
به امید جهانی بدون کرونا

www.farjadgroup.com