فروشنده دستگاه ابکاری فروش مخمل پاش 09190924595

فلوکان استار09190924595
تولید کننده ی دستگاه های ابکاری فانتاکروم -مخمل پاش-هیدروگرافیک.
تامین کننده ی مواد اولیه اعم از:02156571497
محلول های ابکاری فانتاکروم-پرایمر-کوتینگ سخت-جوهرهای آنتی یو وی و...
پودر مخمل ایرانی و ترک-چسب های مخصوص مخمل پاشی ضد آب و معمولی.09190924535
پترن هیدروگرافیک تایوانی وچینی-اکتیواتور-محلول فعال کننده ی فیلم های هیدروگرافیک.
ارسال مواد اولیه هر سه دستگاه به سراسر ایران
پودر مخمل متالیک وترک به سراسر ایران
02156571497
09190924595
09190924535
09300305408
09361428505