کشت بادام زمینی در گیلان

استان گیلان از دیرباز جایگاه اصلی کشت بادام زمینی کشور بوده است. زمان کاشت بادام زمینی در گیلان فصل بهار و ماه های فروردین و اردیبهشت است.https://moghanhome.com/peanut-planting-time-in-all-cities/