شیوه مدیریت کلاس نیو مث قسمت دوم

مجری و مشاوره تبلیغاتی استودیو اکسیژن 09913906941
شیوه مدیریت کلاس قسمت دوم
مجموعه نیو مث
با سخنرانی استاد محمد حافظی نژاد