کتاب قصه کودک با اسم و عکس خودش در شادینال

شادینال یک کتاب داستان اختصاصی برای کودکان با اسم و عکس خودشان که در آن قهرمان تیم محبوبشان میشوند و مطالب آموزنده یاد میگیرند. برای ساخت رایگان کتاب و مشاهده کتاب به سایت شادینال مراجعه کنید.
www.shadinal.com