بارش برف در ارومیه و امدادرسانی

بارش برف در ارومیه و امدادرسانی به گرفتاران در برف و کولاک